50 Baby Kart 60 Mini Kart 100 Junior
100 ICA 100 Senior 100 Senior over 27
125 nazionale 125 Senior 125 Senior over 27